FOR DEG I MOSSEREGIONEN / AKUTT: Politi 02800 / Krisesenter 69 25 05 50 / TA KONTAKT I TIDE!
Viktige telefonnummer2017-08-22T17:15:51+00:00

VIKTIGE
TELEFONNUMMER

POLITI  02800

KRISESENTERET I MOSS (døgnåpent)
69 25 05 50 –  mosskrisesenter.no

BARNEVERN (dagtid):
Moss     69 24 85 44     Rygge     982 98 700
Råde     69 29 50 50     Våler     69 28 91 00

BARNEVERNVAKTA (akutt kveld/helg)
950 59 217

OVERGREPSMOTTAKET (voldtekt over 14 år)
47 46 21 00helsehusetfredrikstad.no

HELSESØSTER:
Moss     69 24 83 20     Rygge     69 23 23 80
Råde     69 29 50 50     Våler     69 28 91 00

LEGEVAKTA i Moss         116 117

Kompetanseteamet mot tvangsekteskap
og kjønnslemlestelse
468 090 50
bufdir.no/vold