FOR BARN

OG UNGDOM

ALARMTELEFON FOR BARN OG UNGDOM 116 111

Snakk med helsesykepleieren på din skole eller en annen voksen du er trygg på. Du kan også ringe barnevernstjenesten (dag):
Moss 98 29 87 00  Råde 69 29 50 50  Våler 69 28 91 00
eller Barnevernvakta (kveld/helg) 950 59 217
Alle skoler i Mosseregionen tar opp temaet vold og seksuelle overgrep mot barn og unge årlig – noen ganger besøker ansatte fra krisesenteret din skole. Du kan ringe krisesenteret på 69 25 05 50 for å høre når din skole får besøk.
Kontakttelefonen for barn og unge
(Røde Kors) 800 333 21  korspahalsen.no (CHAT)
Vet du egentlig hva du skal gjøre hvis vennen din gruer seg til å gå hjem?  TA TESTEN her  jegvilvite.no 
Drikker mamma eller pappa? helsenorge.no 
Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse 478 090 50
ANSATT: Hva gjør jeg ved mistanke om vold mot barn? Se tiltakskortet i Mosseregionen     Undervisningsmateriell

KJÆRESTEVOLD

Et tilbud til unge jenter om telefon, chat og mail: jentevakta.no
Siftelsen Tryggere 91 76 15 62 tryggere.no tilbyr samtaler og chat for ungdom om sinnemestring, vold og overgrep.
ung.no

MER INFO OM VOLD I NÆRE RELASJONER
dinutvei.no