ALARMTELEFON FOR BARN OG UNGDOM 116 111

Snakk med helsesøster på din skole eller en annen voksen du er trygg på. Du kan også ringe barnevernstjenesten (dag):
Moss 69 24 85 44  Rygge 982 98 700  Råde 69 29 50 50  Våler 69 28 91 00
eller Barnevernvakta (kveld/helg) 950 59 217
Kontakttelefonen for barn og unge
(Røde Kors) 800 333 21  korspahalsen.no (CHAT)
Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse 478 090 50
Kjærestevold
Et tilbud til unge jenter om telefon, chat og mail: jentevakta.no
Siftelsen Tryggere 91 76 15 62 tryggere.no tilbyr samtaler og chat for ungdom om sinnemestring, vold og overgrep.
ung.no