ØNSKER DU Å SNAKKE MED NOEN?

Vi er her for deg – er du usikker på det du opplever er bra for deg?
Ring oss på KRISESENTERET I MOSS. Vi har døgnåpen telefon 69 25 05 50 og tilbyr gratis
dagsamtaler – du kan være anonym hvis du ønsker det. mosskrisesenter.no
Er du gravid eller har små barn, kan du ringe HELSESTASJONEN:
Moss 69 24 83 20  Rygge 69 23 23 80 Råde 69 29 50 50 Våler 69 28 91 00