HVA ØNSKER DU HJELP TIL?

ØNSKER DU Å SNAKKE MED NOEN?

Vi er her for deg – er du usikker på det du opplever er bra for deg? Ring oss på KRISESENTERET I MOSS.
Vi har døgnåpen telefon 69 25 05 50 og tilbyr gratis dagsamtaler –
du kan være anonym hvis du ønsker det. Vi skaffer også tolk ved behov.
www.mosskrisesenter.no
Er du gravid eller har små barn, kan du ringe HELSESTASJONEN:
Moss 69 24 83 20  Rygge 69 23 23 80 Råde 69 29 50 50 Våler 69 28 91 00

ER DU REDD FOR SIKKERHETEN TIL DEG ELLER BARNA DINE?

Krisesenteret i Moss kan du komme både dag og natt for å bo trygt.
Du trenger ikke ha en blåveis for å søke hjelp – trusler og psykisk vold er like alvorlig.
Ring  69 25 05 50 for å få adressen!
Ved akutt fare, ring politiet 112 eller 02800.
Politiet kan ilegge overgriper besøksforbud og kan hjelpe deg å dra til krisesenteret.
Du kan anmelde volden.
Barnevernvakta 95 05 92 17 gir rask bistand for å gi barna et trygt sted å være.
Lever du med vold, er du pliktig å bringe barna dine i sikkerhet!

ER DU BLITT SEKSUELT MISBRUKT ELLER VOLDTATT?

Overgrepsmottaket i Østfold (Fredrikstad) tar vare på deg,
undersøker deg og hjelper deg å dokumentere overgrepet  47 46 21 00
Legevakt (Moss) 116 117  
Døgnåpen, gratis landsdekkende incesttelefon 800 57 000
Krise- og Incestsenteret i Fredrikstad 69 95 55 60
DIXI (Oslo) tilbyr samtaler 22 44 40 50

ER DIN PARTNER MOTIVERT FOR HJELP

Sinnemestringskurs og parterapi:
Moss barneverntjeneste tilbyr sinnemestringskurs etter Brøsetmodellen.
Familievernkontoret Østfold, avd Moss. Bestill time  466 16 100

Ønsker dere som par å lage en avtale hvor begge parter blir enige om hva
som må gjøres for å stoppe volden, ta kontakt med Konfliktrådet i
Østfold og Follo 22 77 74 35

Mannstelefonen (Reform)  22 34 09 60

Stiftelsen tryggere   91 76 15 62
tryggere.no

ER DU VITNE TIL VOLD SOM NABO ELLER VENN?

Bekymret for et barn?
Ring barnevernet (dagtid): Moss  98 29  87 00 
Råde  69 29 50 50  Våler 69 28 91 00
eller Barnevernvakta (kveld/helg)  950 59 217
Du kan drøfte saken anonymt eller sende en bekymringsmelding.
Meldeskjema for privatpersoner: bufdir.no/Barnevern
Alarmtelefonen for barn og unge  116 111

Bekymret for en venn eller kollega?
Ring Krisesenteret i Moss for å drøfte saken og få råd
og tips om hva du kan gjøre 69 05 25 50
Bekymret for en voksen som ikke selv kan melde fra? 
(feks pga demens, rus eller sykdom)  Kontakt TryggEst-teamet i Mosseregionen
Vold mot eldre: vernforeldre.no

FOR BARN

OG UNGDOM

ALARMTELEFON FOR BARN OG UNGDOM 116 111

Snakk med helsesykepleier på din skole eller en annen voksen du er trygg på. Du kan også ringe barnevernstjenesten (dag):
Moss 98 29 87 00 Råde 69 29 50 50  Våler 69 28 91 00
eller Barnevernvakta (kveld/helg) 950 59 217
Kontakttelefonen for barn og unge
(Røde Kors) 800 333 21  korspahalsen.no (CHAT)
Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse 478 090 50
Kjærestevold
Et tilbud til unge jenter om telefon, chat og mail: jentevakta.no
Siftelsen Tryggere 91 76 15 62 tryggere.no tilbyr samtaler og chat for ungdom om sinnemestring, vold og overgrep.
ung.no

MER INFO OM VOLD I NÆRE RELASJONER
dinutvei.no