TryggEst – vern av risikoutsatte voksne

Vern av personer som i liten grad er i stand til å beskytte seg selv mot vold og overgrep

Personer med funksjonsnedsettelse, høy alder, utviklingshemming, rusproblemer og sykdom kan være voksne som trenger din hjelp til å stoppe volden. TryggEst henvender seg til ansatte, pårørende og venner av risikoutsatt – tryggest.no

Hvordan melder jeg?

TryggEst-teamet i Mosseregionen koordineres fra Krisesenteret i Moss:
Ring krisesenteret – både for veiledning eller for å melde pr telefon: 456 10 110 (døgnåpen telefon) – opplys om at henvendelsen gjelder «TryggEst»
eller
Fyll ut meldeskjemaet for Mosseregionen (bekymringsmelding).
Skjemaet kan du laste ned her og send det pr post merket «TryggEst» til:
Krisesenteret i Moss, p.b. 2093, 1521 Moss

Merk! Ved akutt fare for liv og helse, kontaktes politiet direkte (avvergeplikten) på 112, eller 02800

Mosseregionens tiltakskort for TryggEst kan du laste ned her