TryggEst – vern av risikoutsatte voksne

Vern av personer som i liten grad er i stand til å beskytte seg selv mot vold og overgrep

Personer med funksjonsnedsettelse, høy alder, utviklingshemming, rusproblemer og sykdom kan være voksne som trenger din hjelp til å stoppe volden. TryggEst henvender seg til ansatte, pårørende og venner av risikoutsatt – tryggest.no

Hvordan melder jeg?

TryggEst-teamet i Mosseregionen koordineres fra Krisesenteret i Moss:
Ring krisesenteret – både for veiledning eller for å melde pr telefon: 69 25 05 50 (døgnåpen telefon) – opplys om at henvendelsen gjelder «TryggEst»
eller
Fyll ut meldeskjemaet for Mosseregionen (bekymringsmelding).
Skjemaet kan du laste ned her og send det pr post merket «TryggEst» til:
Krisesenteret i Moss, Moss kommune p.b. 175, 1501 Moss

Merk! Ved akutt fare for liv og helse, kontaktes politiet direkte (avvergeplikten) på 112, eller 02800

Mosseregionens tiltakskort for TryggEst kan du laste ned her