VIKTIGE
TELEFONNUMMER

POLITI 02800

KRISESENTERET I MOSS (døgnåpent)
69 25 05 50 mosskrisesenter.no

BARNEVERN (dagtid):
Moss 98 29 87 00 Råde 69 29 50 50 Våler 69 28 91 00

BARNEVERNVAKTA (akutt kveld/helg)
950 59 217

OVERGREPSMOTTAKET (voldtekt over 14 år)
47 46 21 00helsehusetfredrikstad.no

HELSESYKEPLEIER:
Moss 69 24 83 20 Rygge 69 23 23 80
Råde 69 29 50 50 Våler 69 28 91 00

LEGEVAKTA i Moss 116 117

Kompetanseteamet mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll
468 090 50
bufdir.no/vold