VIKTIGE
TELEFONNUMMER

POLITI  02800

KRISESENTERET I MOSS (døgnåpent)
69 25 05 50 –  mosskrisesenter.no

BARNEVERN (dagtid):
Moss     98 29 87 00     Råde     69 29 50 50     Våler     69 28 91 00

BARNEVERNVAKTA (akutt kveld/helg)
950 59 217

OVERGREPSMOTTAKET (voldtekt over 14 år)
47 46 21 00helsehusetfredrikstad.no

HELSESYKEPLEIER:
Moss     69 24 83 20     Rygge     69 23 23 80
Råde     69 29 50 50     Våler     69 28 91 00

LEGEVAKTA i Moss         116 117

Kompetanseteamet mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll
468 090 50
bufdir.no/vold